ورکشاپ خرمهره‌سازی

 در First Page Posts

شما میتوانید همراه خانواده، دوستان و یا همکارانتان «ورکشاپ خرمهره سازی» ما را رزرو و ساعاتی در فضایی آرام از کارگاه خرمهره سازی دیدن کنید، با تاریخ «خرمهره»آشنا شوید و قطعات خرمهره‌ای دلخواهتان را بسازید. خرمهره های ساخته شده توسط شما پس از پخت در کوره برای شما ارسال خواهد شد. شما همچنین می‌توانید خرمهره‌هایتان را شخصی‌سازی کنید برای مثال می‌توانید نام کسی را که بسیار دوستش دارید روی خرمهره‌های خود بنویسید. اگر با خرمهره آشنا نیستید روی این لینک کلیک نمایید و برای رزرو ورکشاپ به این صفحه مراجعه نمایید.

kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره
kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره
kharmohre worksho ورکشاپ خرمهره kharmohre worksho ورکشاپ خرمهره
Kharmohre Workshop Kharmohre Workshop
kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره
Kharmohre Workshop Kharmohre Workshop
Kharmohre Qorkshop Kharmohre Qorkshop
Kharmohre Workshop Kharmohre Workshop
kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره
Kharmohre Workshop Kharmohre Workshop
kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره
Kharmohre Workshop Kharmohre Workshop
Kharmohre Workshop Kharmohre Workshop
kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره
kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره
kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره
kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره
kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره
kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره kharmohre workshop ورکشاپ خرمهره

 


اطلاعات ورکشاپ خرمهره‌سازی:

مدت زمان ورکشاپ حدود یک ساعت و سی دقیقه الی دو ساعت می‌باشد. پیکج ساده ورکشاپ خرمهره‌سازی شامل موارد زیر است:

  • آشنایی با تاریخ خرمهره
  • آشنایی با گل خرمهره و ابزار قالب زنی
  • آشنایی با لعاب خرمهره و فرایند پخت
  • بازدید از کارگاه و تولید زنده (در صورتی که بازدید در ساعاتی کاری باشد)
  • ساخت خرمهره توسط بازدیدکننده
  • امکان خرید از فروشگاه

 

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

things to do in QomSaadatmand Kharmohre