محصولات

آخرین اخبار

در جریان مهمترین عناوین صنایع دستی باشید

شکل اصلی خرمهره

شکل اصلی خرمهره خرمهره اصل عمدتا خرمهره اصل را کسانی که در این کار خبره باشند با یک بار دیدن، تشخیص میدهند. خرمهره اصل را اصولا از روی بو، سختی، شکل دانه دار بودن و… آن تشخیص میدهند. خرمهره اصل [...]

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید