خرمهره، میراث شش هزار ساله ایران باستان
صنایع دستی سعادتمند، به عنوان یک کسب و کار خانوادگی، نسل اندر نسل خود را موظف به میراث داری از این هنر ناب ایرانی دانسته و همواره برای شناساندن این هنر در عرصه داخلی و خارجی تلاش می‌کند.

 
 • قدرت جادویی

  در فرهنگ های باستانی اعتقاد بر این بود که قطعات خرمهره مملو از درخشش بی پایان خورشید و آغشته به قدرت تولد دوباره هستند.
 • منحصر به فرد بودن

  از لحاظ رنگ و بافت لعاب منحصر به فرد است. بافت قطعات مانند سنگ‌های قیمتی منحصر به فرد میباشد.
 • دستبند چشم نظر

  اصالت

  تولید از شش هزار سال پیش در شهر قم تداوم داشته و توسط خانواده سعادتمند میراث داری می‌شود. در ایران با نام خرمهره شناخته می‌شود و برای رفع چشم و نظر مورد استفاده قرار می گیرد.
 • شهرت بین المللی

  شهرت خرمهره سبب شده است تا در بسیاری از تولیدات سینمایی از آن به عنوان زیور و یا رفع کننده چشم و نظر استفاده شود. اخیرا ابرو شاهین مدل و بازیگر ترکیه ای در سریال پر طرفدار «هر جایی» از گردنبند دو سوراخ استفاده کرده است.