در صورتی که در ورکشاپ خرمهره‌سازی شرکت نموده‌اید، لطفا با پر کردن فرم زیر به ما کمک کنید تا بتوانیم خدماتمان را بهبود بخشیم. نظرات شما به دقت بررسی می‌شوند و در صورت امکان از آن‌ها استفاده می‌شود.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید