یک روز تلخ

 در All Posts

در یکی از روزهای سرد آبان ماه سال ۱۳۵۸، وقتی که سید محمد سعادتمند به محل کارش رسید، متوجه تعداد زیادی از افرادی شد که در حال انتقال اجناس داخل فروشگاه به بیرون بودند. هدف این افراد کمک به دولت در خالی کردن فروشگاه و آماده سازی آن برای تخریب توسط بولدوزر بود. آن روز در کمتر از چند ساعت فروشگاهی که سال‌ها برای طراحی و تزیین آن تلاش شده بود در قابل چشمان سید محمد و پسرانش تخریب شد.

سال‌ها قبل از این اتفاق، دولت تصمیم گرفته بود که بلوار امین (جاده قدیم قم-اصفهان) را تعریض کند. متاسفانه مرکز کارهای دستی سرامیک دقیقا در کنار بلوار امین واقع شده بود و برای اجرای پروژه تعریض، نیاز بود تا بخشی از مرکز تخریب شود. بر اساس برنامه توسعه شهر، شهرداری تصمیم گرفته بود تا پروژه تعریض اجرایی شود اما افراد قدرتمندی همچون مادر فرح پهلوی از اجرا پروژه جلوگیری می‌کردند. تلاش مادر فرح پهلوی سبب شد تا سال‌ها تخریب تنها مرکز هنری شهر به تعویق افتد اما پس از انقلاب سال ۱۳۵۸ دولت برنامه توسعه بلوار امین را اجرایی کرد. پس از تخریب فروشگاه، خانواده سعادتمند انتخابی جز ادامه کسب و کار بدون داشتن فروشگاه را نداشت.

kharmohre saadatmand qom qom-technique kharmohre saadatmand qom qom-technique
kharmohre saadatmand qom qom-technique kharmohre saadatmand qom qom-technique
kharmohre saadatmand qom qom-technique kharmohre saadatmand qom qom-technique
kharmohre saadatmand qom qom-technique kharmohre saadatmand qom qom-technique
kharmohre saadatmand qom qom-technique kharmohre saadatmand qom qom-technique
kharmohre saadatmand qom qom-technique kharmohre saadatmand qom qom-technique
kharmohre saadatmand qom qom-technique kharmohre saadatmand qom qom-technique
kharmohre saadatmand qom qom-technique kharmohre saadatmand qom qom-technique

 

روزهای روشن

 

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید