چشم و نظر _سعادتمند

 در All Posts

از دوران قدیم  درباره ی چشم شـور و چشم زخم، اعتـقادات خاصی بین مردم وجـود داشته و هنور  هم بعضی ها بر این باورند که چشم شور، چشمی که از روی حسادت و می تواند زندگی انسان را به نابودی بکشاند.

معمولا برای دفع چشم زخم از دعا و از عبارت‌های از چشم بد دور و ماشاء‌ا… را به کار می برند، همچنین برای داماد و عروس یا کسی که خانه جدید خریده یا خانه ساخته، گوسفند قربانی می کنند و اسپند دود می‌کنند. چرا که بعضی ها معتقدند این کارها آنان را از خطرات و چشم بد دور می‌کند.

 این باورها در بعضی جاها با شدت بیشتر در بعضی جاها کمتر می باشد. عده ای نیز می گویند، در چشم بعضی از انسان ها نیروی مرموزی وجود دارد که می تواند با یک نظر حیوان، انسان، یا هر چیز زیبا و قشنگ را از پای در بیاورد. یا اینکه شخصی ناگهان بیمار و مرض شود و یا بچه ای به دلیل شیرین  زبانی در  جایی  مریض  شود، می گویند: چشم خورده است.

 عامه مردم بر این اعتقادند که آنهایی که چشم شور و یا چشم زخم دارند به دو دسته هستند:

عده ای از روی حسادت و بخل چشم شوری دارند، ولی عده ای از روی دوستی و علاقه چشم شور دارند.

اعتقاد به چشم زخم از قدیم  نه تنها در ایران بلکه در فرهنگ‌های متفاوت و از زمان‌های دور حتی در یونان باستان نیز وجود داشته است و معمولا برای دفع آن از تعوذ، حرز، دعا و یا چشم و نظر  استفاده می‌شود.

تعریف چشم و نظر ، چشم زخم

چشم زخم عبارت است از آسیبی که  از نگاه حسود، بدخواه و یا حتی ستایشگر و از روی علاقه به کسی یا چیزی می‌رسد. کسی را که گمان می‌رود چشمش چنین تأثیری دارد بد چشم، چشم شور و امثال آن تعبیر می‌کنند.

در عربی نیز در مورد چشم زدن اصطلاحات العین، الإصابة بالعین، العین اللامه و … را نیز به کار می‌برند.

عوامل ایجاد کننده چشم زخم :

  1.  حسادت در انسان ایجاد انرژی منفی می کنند که مخرب ذهن و روان انسان می باشد و آسیب و یا شر می رساند.
  2.  محبت و علاقه بیش از حد نسبت به چیزی یا شخصی، باعث چشم زخم و آسیب می شود.شر رخ می دهد.
  3.  حیرت و تعجب انسان تنگ نظر وقتی به چیزی یا فردی نگاه کند، از چشم او انرژی منفی خارج می شود و آسیب می رساند.

صنایع دستی سعادتمند با داشتن مدت ها سابقه بزرگترین پخش کننده صنایع دستی ارزشمند ایران به سرتاسر دنیا می باشد.

خرمهره قم،چشم و نظر

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

خرمهره قممیراث ناملموس