محصولات

Latest Blog

Important information about Iranian crafts

شکل اصلی خرمهره

شکل اصلی خرمهره خرمهره اصل عمدتا خرمهره اصل را کسانی که در این کار خبره باشند با یک بار دیدن، تشخیص میدهند. خرمهره اصل را اصولا از روی بو، سختی، شکل دانه دار بودن و… آن تشخیص میدهند. خرمهره اصل [...]

سوغات و صنایع دستی ایران

سوغات و صنایع دستی ایران صنایع دستی چیست؟ صنایع دستی به مجموعه ای از هنرها و صنایع گفته می شود که عمدتا با استفاده از مواد اولیه ی بومی می باشد و انجام قسمتی از مراحل اصلی تولید این صنایع به کمک [...]

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید