در ارتباط با تجارب گذشته و مهارتهایتان برایمان بنویسید. معرفی پروفایل لینکدینتان به ما را در شناخت بهتر از شما کمک می‌کند.
برای مثال: من به دورکاری علاقه‌مندم و طراحی محصولات جدید برایم جذابیت دارد.
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید