قم-تکنیک

 در All Posts

خرمهره، مروارید آبی ایران باستان

میراث 6000 ساله ایران باستان، هنر تولید خرمهره، توسط خانواده سعادتمند و شهر قم زنده مانده است. خرمهره با رنگ آبی شگفت انگیز آن با فرهنگ شرقی مخلوط شده است و مردم آن را به عنوان زیورآلات و زرق و برق نسل به نسل مورد استفاده قرار گرفته است.

در سال 1963، هانس ولف، ایرانشناس آلمانی در شهر قم کشف کرد که ایران تنها مکان باقیمانده در جهان است که  خرمهره تولید می شود. ولف به تولید “خرمهر” به عنوان “قم-تکنیک” اشاره کرد.

وی پروژه تحقیقاتی خود را در زمینه “قم-تکنیک” را برای کشف اسرار این تکنیک قدیمی با استفاده از لعاب زنی  انجام داد. در سال 2000 در نمایشگاه جهانی در آلمان، این پروژه توسط تیم داوری به عنوان نمونه ای از فرهنگ انسانی و تداوم دانش (که در حال حاضر در نمایشگاه زیر شماره 502 ثبت شده است) انتخاب شده است.”قم-تکنیک”(خرمهره سازی)در حال حاضر به عنوان یکی از میراث نامشهود ایران محسوب می شود.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید