میراث ناملموس چیست؟

 در All Posts

میراث ناملموس

موردهایی هستند که حفظ کردن آن­‌ها برای نسل‌­های بعدی ما اهمیت به سزایی دارند که امکان دارد اهمیت آن‌­ها به خاطر ارزش اقتصادی کنونی باشد.

از طرفی دیگر نیز این اهمیت می‌تواند به این دلیل باشد که این موارد، عواطفی خاص را در ماها زنده میسازند یا احساسی از متعلق به چیزی است را به ما القا می­‌دهند: به یک کشور، یک سنت، یا یک سبک زندگی.

 ممکن است آن ها اشیایی باشند که بشود نگهداری­شان کرد، ساختمان­‌هایی که بتوان آن هارا مورد کاوش قرارداد، آوازهایی که بشود خواند و داستان­‌هایی که بتوان نقل کرد.

این آثار هر شکلی که بگیرند، قسمتی از یک میراث را تشکیل می‌دهند، و این میراث نیازمند تلاش های فعالانه از جانب ما می باشد تا از آنها نگهداری شود شود.

میراث فرهنگی ناملموس به معنی رسوم، بازنمایی، تجلی، دانش‌، مهارت‌ و نیز ابزار، اشیاء، دست‌ساخته‌ و فضاهای فرهنگی مرتبط با آن‌ها می باشد که جوامع، گروه‌ها، و در بعضی از موارد، افراد به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می‌شناسند. اين ميراث فرهنگي ناملموس که از نسلي به نسل ديگر منتقل، می‌شود پيوسته توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ دادن به محیط، تعامل با طبيعت و تاریخ آن ها را بازآفريني کرد و حس داشتن هويت و تداوم را برايشان به ارمغان آورد،

 و بدين ترتيب احترام به تنوع فرهنگي و خلاقيت بشري را ترويج داد.

میراث فرهنگی ناملموس در زمینه‌های زیر تجلی پیدا میکند:

1) آیين­‌هاي شفاهي، شامل زبان ها به عنوان ميراث فرهنگي ناملموس مثلاً: آوازها، لالایی‌ها، آواهای کار، شعرخوانی‌ها، و …

2) هنرهاي اجرایی مانند: موسیقی، رقص، نمایش سنتی، خیمه‌شب‌بازی، نمایش عروسکی، نقاشی،  و …

3) آیين‌­هاي اجتماعي، مراسم و فستیوال‌ها مانند: جشن‌ها، بازی‌ها، مراسم آیینی، اعیاد و …

4) دانش و کردارهای مربوط به طبيعت و جهان هستي ماذنند: طب سنتی، معماری سنتی، نجوم سنتی، دانش‌ها و مهارت‌های سنتی ، و …

5) صنعت­‌گری های سنتی اعم از: مهارت‌ها و فنون در حوزه‌های سفال‌گری، کاشی‌کاری، صنایع چوب، نساجی، و …

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

چشم و نظر