در صورتی که توضیحی در ارتباط با زمان‌های آزادتان دارید در این باکس بنویسید. مثال: روز سه شنبه امکان حضور از ساعت ۱ ظهر به بعد برایم فراهم است.
مثال: x تومان به ازای هر روز همکاری.
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید